Welcome to Loot A Brick! Your coolest online brick toys shop!

SEARCH - SEND - SURPRISE 

Customizing brick toys the way you want it to be!

Guan Yu

Zhang Fei

Liu Bei

Ma Chao

Huang Zhong

Zhuge Liang

Zhao Yun

Cao Cao

Dian Wei

Xu Zhu

Xiahou Dun

Lu Bu

Dong Zhuo

Hua Xiong

Sun Ce & Da Qiao

Zhou Yu & Xiao Qiao

Join Our Mailing List

Follow Us